Građevinsko preduzeće “Jedinstvo” iz Gradiške ” iz Gradiške je osnovano 1963. godine i neprekidno posluje u sektoru građevinarstva nepunih šest decenija. Preduzeće je u potpunosti u privatnom vlasništvu.

Tokom duge i uspješne istorije “Jedinstvo” je ostavilo neizbrisiv trag, posebno u oblasti niskogradnje. “Jedinstvo“ je izgradilo više stotina kilometara magistralnih puteva u Bosni i Hercegovini, kao i na području Hrvatske. “Jedinstvo” je učestvovalo i u izvođenju velikih projekata u Alžiru i u Iraku.
Danas je glavna poslovna aktivnost “Jedinstva” proizvodnja građevinskih materijala za prodaju na tržištima Bosne i Hercegovine, te Republike Hrvatske.

Preduzeće raspolaže modernim proizvodnim pogonima velikog kapaciteta i upošljava veoma stručne kadrove.

Pored ostalog, naši asfalti su ugrađeni u autoputeve u Republici Srpskoj (Banja Luka – Gradiška i Banja Luka – Doboj), dok je tucanik od dijabaza ugrađen u donji stroj dvotračne željezničke pruge Dugo Selo – Križevci (Hrvatska) projektovane za brzine do 160 km/h.

Provjere kvaliteta materijala se vrše u Institutu za građevinarstvo “IG” d.o.o. Banja Luka i u Institutu “IGH” a.d. Zagreb.

“Jedinstvo” posebnu pažnju i značajna novčana sredstva posvećuje očuvanju životne sredine zbog čega vrši stalnu modernizaciju opreme i provodi strogi nadzor nad radnim procesima u kamenolomima i u proizvodnim postrojenjima.

Posebno smo ponosni na naš doprionos poboljšanju kvaliteta života stanovništva u opštini Gradiška, na čijoj teritoriji obavljamo najveći dio poslovnih aktivnosti.

Lična karta

Privredno društvo Jedinstvo je upisano u sudski registar pri Okružnom Privrednom Sudu u Banjaluci pod brojem 1-129 - 00.
Jedinstvo je privredno društvo sa ograničenom odgovornošću.Oznaka / ime društva: Građevinsko preduzeće „Jedinstvo“ društvo sa ograničenom odgovornošću Gradiška

Skraćena oznaka / ime: GP „Jedinstvo“ d.o.o. Gradiška

Matični broj: 1045725
JIB: 4401053280004
IB: 401053280004

Osnovni kapital: 2.892.224,00 KM

Šifra djelatnosti: 08.11 

Glavna djelatnost: Vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, krečnjaka, gipsa, krede i škrijaca

Ostale djelatnosti: Proizvodnja gotove smjese betona


Adresa: Patrijarha Gavrila Dožića 56, 78 400 Gradiška

Telefon: + 387 51 813 215

Faks: + 387 51 814 803

Web stranica: www.gpjedinstvo.com


Odgovorno lice: Zdravko Praštalo, direktor